Mesin Ketik Huruf Arab

Deskripsi Mesin ketik huruf arab ini digunakan Direktorat Penerangan Luar Negeri untuk mengetik naskah-naskah majalah El youm dan bulletin AL Adwa ala ahdast. Kedua penerbitan tersebut berisi berita-berita budaya dan kegiatan-kegiatan serta hasil-hasil pembangunan, disebarluasakan ke kedutaan-kedutaan Indonesia di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya.
Creator
Dimensi -